If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

За този раздел

Тази тема покрива:

  • Събиране и изваждане на матрици
  • Умножение на матрици по скаларни матрици
  • Умножение на матрици
  • Представяне и решаване на линейни системи с матрици
  • Обратни матрици
  • Детерминанти на матрици
  • Матрици като трансформации
  • Приложения на матрици

Учи

  • Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок