If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преобразуване на многоъгълници с помощта на матрици

Задача

Четириъгълникът, показан на графиката, е преобразуван от матрицата R. Начертай четириъгълника, който се е получил в резултат от преобразуването.
R=[0,25000,25]
Заседна ли?
Заседна ли?