If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстова задача с матрици: цени на стоки

Сал показва как матриците могат да се използват, за да се представят ефективно данните за цените на тоалетната хартия и пастата за зъби в два различни града. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Цените на стоките в два супермаркета са различни в различни градове. Тоалетната хартия в Дълют, Минесота, струва 3,99 долара за пакет, а в Ню Йорк струва 8,95 долара за пакет. В Дълют пастата за зъби струва 1,95 долара на опаковка, а в Ню Йорк тя струва 5, 25 долара. Тези данни могат да бъдат записани в следната матрица за покупки. Да видим дали я ясно. Цената за тоалетната хартия в Дълют е 3,99. Това е тук. После имаме, че цената на тоалетната хартия в Ню Йорк е 8,95. Тя е това тук. Този първи ред е редът за тоалетната хартия. Ще напиша ТР (TХ) за по-кратко. Това е редът за тоалетната хартия. Първата колона изглежда, че е за Дълют, а втората за Ню Йорк. Да видим дали важи за другите данни. В Дълют пастата за зъби е 1, 95. Това е тук. Това изглежда е редът за пастата за зъби. На английски паста за зъби пак е TP, затова ще запиша tooth (зъб). Това е редът за пастата за зъби. Това е пастата за зъби в Дълют – 1,95. Пастата за зъби в Ню Йорк – 5,25. Така са подредили данните. Кои твърдения са верни за горната матрица? Избери всички верни. Следната матрица съдържа същата информация като G. Това е интересното за матриците. Това, което имаме тук, обхваща всичката информация, която се съдържа в този параграф. Това е полезно, защото компютър би могъл да разбере тези данни, стига да знае какви са тези редове и какво представляват тези стълбове (колони). Първото нещо, което ни питат, е дали следващата матрица съдържа същата информация. Да видим. Това е цената на тоалетната хартия в Дълют, а това тук е цената на тоалетната хартия в Ню Йорк. Имаме същия първи ред. Бих казал, че това изглежда като реда за тоалетната хартия. Това ще бъде колоната на Дълют, а това ще бъде колоната на Ню Йорк. Ако дефинираме така нещата, тогава това трябва да е редът за пастата за зъби, но цената на пастата за зъби в Дълют не е 5,25 и цената на пастата за зъби в Ню Йорк не е 1,95. Това не представя същата информация като тук горе. Не можем да променяме произволно местата. Бихме могли да ги представим по друг начин. Бихме могли... Да кажем, че имаме матрица А. Можехме да направим нещо такова. Ами ако кажем... Ако това е колоната за пастата за зъби, а това да е колоната за тоалетната хартия. Този първи ред да е за Ню Йорк, а вторият ред да е за Дълют. Можехме да направим нещо такова. Пастата за зъби в Ню Йорк беше 5,25. Тоалетната хартия в Ню Йорк е 8,95. Пастата за зъби в Дълют е 1,95, а тоалетната хартия в Дълют е 3,99. Това можеше... тази матрица А, която тъкмо конструирах... тя съдържа същата информация, защото ако дефинираме по подходящ начин колоните и редовете, за да представим пастата за зъби и тоалетната хартия в Ню Йорк или Дълют, това ще съдържа същата информация. Проблемът при тази е, че e непоследователна. Първият ред ни кара да мислим, че това трябва да е колоната за Дълют, а това трябва да е колоната за Ню Йорк, а втория ред трябва да е за пастата за зъби, тъй като първият беше за тоалетната хартия, но тогава те се разбъркват. Ако разменим тези две неща, тогава очевидно получаваме същата матрица, но тогава поне данните щяха да са логични. Определено бих казал, че тази матрица не съдържа същата информация. Втората колона представя цената на пастата за зъби в двата града. Втората колона тук... не, това не е цената на пастата за зъби в двата града. Това е цената на два различни продукта в Ню Йорк. Следователно няма да изберем и това. Елементът G 2, 1 e равен на 5,25. Следователно когато някой каже... Ако имаш матрицата и ти дадат 2, 1... Това са индексите за реда и стълба (колоната). Това е втори ред, първи стълб (колона). Хайде да отидем там. Втори ред е този. Първа колона е тук. G 2, 1 не е 5,25. Следователно не бих избрал и това. Промяна в цената на тоалетната хартия в Дълют може да бъде представена с матрицата. Тоалетната хартия в Дълют е този елемент от нашата матрица. Промяна в тоалетната хартия в Дълют ще се представи като промяна на това 3,99, но те не са променили 3,99, а са променили 9,75. 9,75 представя промяна в цената на тоалетната хартия в Ню Йорк. И това не бих избрал. Следователно ще избера "Никое от посочените".