If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на единични и нулеви матрици

Сал решава задача, в която трябва да определи дали неизвестните матрици са нулева или единична, за да направи дадено уравнение вярно. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме едно матрично уравнение. Матрица А по това, плюс матрица В по това, плюс матрица С по това е равно на тази матрица с размери 2 х 2. Направено е малко като пъзел. Ще ти подскажа какъв вид биха могли да бъдат матриците А, В и С. Те ще бъдат или единични матрици, или нулеви матрици. Като имаш предвид, че всяка от тези е или единична матрица, или нулева матрица, можеш да спреш видеото и да решиш този пъзел. Кои от тези са единични матрици и кои са нулеви матрици? Мисля, че си дадохме време. Хайде да почнем елемент по елемент. Ако погледнеш първия елемент тук, как можем да получим 2 за този горен ляв елемент? Нека да видим. Ако тези са единични матрици, ние всъщност получаваме стойностите на матриците. Ако тази е нулева матрица, тогава това произведение няма да се добавя. Един от начините да го разглеждаме, е, че тази матрица няма да е от значение, защото ще бъде умножена по нула. Следователно, ако А беше нулева матрица, а В и С бяха единични матрици, щяхме да съберем 1 плюс 1, за да получим 2. Това е едно възможно решение. Но може и да е обратното. Може би А е единична матрица, В е нулева матрица, а С също е единична матрица и можем да съберем 1 плюс 1, за да получим 2. Или можем да кажем, че С е нулева матрица, а В е единична матрица и ще съберем тук 1 плюс 1. Всичко това ни казва, че две от тези матрици, две от матриците А, В и С ще са единични матрици, а една ще бъде нулева матрица, но все още не знаем коя. Всяка от тях може да е нулевата матрица, поне като гледаме първия елемент. Сега нека погледнем... Не знам... Нека погледнем този елемент тук. Как можем да получим 4? Хайде да видим. Ако това беше единична матрица и това беше единична матрица, тогава ще са ни останали тази матрица плюс тази матрица. Това ще бъде нулевата. Следователно 3 плюс –5. Това не е равно на 4. Значи не може А и В да са единични матрици, а С да е нулевата матрица. Нека помислим за друга комбинация. Ами ако В и С са единични матрици, а А е нулевата матрица? В тази ситуация ако А е нулевата, тя няма да е от значение. Когато умножим В по това, ще получим пак тази матрица, както и С по това ще даде тази матрица, ако В и С са единични матрици. Следователно имаме –5 плюс 1, което ще е –4. Това също не става. Последният ни вариант ще бъде... Всъщност можем да изключим В за единична матрица, защото когато В беше една от единичните матрици и избрахме другите два варианта, не можахме да получим тук 4. Следователно В ще бъде нулева матрица. Да видим дали се получава. А ще бъде единична и С също ще бъде единична матрица. Нека видим дали така се получава. Ако това тук е единична матрица и това тук е единична матрица, всичко това се свежда до 1, 3, 4, –2 плюс 1, 1, 3, 2, което наистина е равно на... 1 плюс 1 е 2. 3 плюс 1 е 4. 4 плюс 3 е 7. –2 плюс 2 е 0.