If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Представяй системи от линейни уравнения чрез матрици

Задача

Представи следната система от уравнения като разширена матрица.
Представи всеки ред и стълб в съответствие с последователността, в която се появяват променливите и уравненията по-долу.
2x3y=15x+2y=7