If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Представяне на линейни системи чрез матрични уравнения

Задача

Следната система от уравнения е представена от матричното уравнение A[xyz]=b.
6x+5y=2210y+22z=244x6z=4
A=
b=
Представи всеки ред и колона в последователността, в която се появяват променливите и уравненията.