If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на подходящите величини при моделиране

Примери за различни начини за дефиниране на интересуващите ни величини, които търсим в задача за моделиране.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имам данни за два различни уебсайта, уебсайт А и уебсайт В. Въпросът ми към теб е кой от тях е по-продуктивен. Може да възникне въпросът какво означава един сайт да е продуктивен. В общи линии може да гледаш продуктивността като това колко ефективно нещо произвежда. Тоест, за дадено количество, постъпващо на входа на процеса колко продукт получаваш. Ако искаш малко по-точно определение, може да разглеждаш това като отношението количество на изхода към количество на входа. Но това пак ни кара да си зададем въпроса какво имаме на входа и какво имаме на изхода. Спри видеото и помисли как ще измериш продуктивността за... или как ще измериш продуктивността на тези два уебсайта. И има множество начини да го направиш. Добре, сега нека помислим заедно. Първо ще разгледам всеки от тези редове и ще помисля дали са входни или изходни количества. Брой автори – трябват ти автори, за да публикуваш на уебсайта. Ще приемеш това за входяща величина. Въпреки че, ако ръководиш отдел Човешки ресурси, човекът, който наема авторите, ако си ръководител на отдела за човешки ресурси и наемаш автори, тогава това може да е изходящо. Но ако просто мислим за създаването на уебсайт, имаш нужда от автори за създаването, така че това е входяща величина. Брой публикувани постове, среден брой думи на пост, средни харесвания на пост, средно коментари на пост, брой нови абонати, тези изглеждат като изходящи величини. Ако авторите вършат добра работа, те ще създадат много постове, те ще имат много думи, не знам дали е добре винаги да имаш много думи. Хората ще харесват постовете им, ще коментират на тези постове. Ще имат нови абонати. Всичко това са изходящи данни. Ами възвращаемостта? Това е колко пари носи сайта, преди да трябва да плати разходите си. Това също трябва да е изходяща величина, понеже ако авторите вършат добра работа, ако сайтът върви добре, те ще генерират голяма възвращаемост. Ами разходите? Трябва да правиш разходи. Трябва да правиш разходи за неща като заплати за авторите, за да създават съдържание за уебсайта ти, за да генерират тази възвращаемост. Ще приема това за входна величина. Ами печалбите? Печалбите са парите, които получаваш минус разходите и колко ти остава. Някои хора биха казали, че основната цел на един бизнес е да генерира тези печалби. Това е изходният продукт, който искаш да максимизираш. И аз ще приема това за изходна величина. И въпросът за продуктивността се свежда до кои изходни продукти или на кои комбинации изходни продукти искаме да открием скоростта, с която ги генерираме, спрямо някакъв входящ продукт или някаква комбинация входящи продукти. Много прост начин да измерим продуктивността в този случай... да я дефинираме – продуктивност. Пак повтарям, че има много начини да я дефинираме. Да кажем, че е равна на печалбите за брой автори. Продуктивността може да е печалбата върху броя автори. Ако я дефинираме така, кой уебсайт е по-продуктивен? Уебсайт А, в това определение, уебсайт А ще има продуктивност от 10 000 долара за пет автори, така че това са 2000 долара печалба на автор. Каква ще е продуктивността на уебсайт В съгласно това определение? Това са 28 000 долара, делено на 11, 28 000 делено на 11 писателя, има 28 000 долара печалба. Това ни дава 2 хиляди и... ще закръгля – 2545 долара. Приблизително 2545 долара печалба на автор. Въз основа на това измерване на продуктивността изглежда, че уебсайт В е по-продуктивен. Ако направим по-прост пример, или може би такъв, за който може да сметнеш, че е по-логичен? Ако разгледаме продуктивността като брой постове на един автор? Нека го направим по този начин. Ако дефинираме продуктивността – ще направя точно това, като равна на броя постове делено на броя на авторите. В тази ситуация уебсайт А ще има продуктивност от 110 делено на пет, което ще е 22, 22 поста на един автор, а уебсайт В има 200 делено на 11, 200 делено на 11 ни дава, можем просто да закръглим това до... може би на 18, тъй като искаме приблизителни изчисления, 18 поста на един автор. От това измерване на продуктивността уебсайт А изглежда по-продуктивен. Надявам се, че това ти дава приблизителна представа какво е продуктивност и разбираш, че има множество начини да я измерим. Можеш да направиш много по-сложни неща, можеш да кажеш... можеш да направиш някаква комбинация изходящи продукти делени на комбинация входящи продукти. Можеш да дефинираш продуктивността като броя постове, които са публикувани, по средния брой постове – взимаш тази стойност, а после, може би, добавяш средните харесвания на пост, или умножаваш по средните харесвания на пост, а после към това добавяш коментарите на пост или умножаваш по коментарите на пост, а после делиш на броя автори или броя автори и разходите, или делиш само на разходите. Но общата идея е, че искаш да вземеш някаква комбинация от изходящи продукти, може би дори само един изходящ продукт, и да го разделиш на някаква комбинация входящи продукти и можеш да решиш как искаш да комбинираш, как искаш математически да комбинираш тези изходящи и входящи продукти.