Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Формули и мерни единици: Сравняване на скорост на изменение

Когато използваме формули за решаване на текстови задачи, трябва да се уверим, че мерните единици са съгласувани помежду си. В примера в това видео скоростта на растеж е дадена в единия случай като сантиметри на седмица, а в другия като милиметри на ден. За да определим коя скорост на растеж е по-голяма, трябва да преобразуваме една от мерните единици, така че двете да бъдат еднакви помежду си.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието е дадено: "Хана и Мартина взели растения за дома си. Хана измерила, че нейното растение расте средно с 2 сантиметра на седмица. Мартина измерила, че нейното растение расте средно с 3 милиметра на ден. Чие растение расте по-бързо?" Спри видеото и виж дали можеш да определиш това самостоятелно. Добре, сега да го направим заедно. Първо, когато погледнеш това, може просто да сравниш 3 с 2 и да кажеш, че 3 е по-голямо от 2, следователно растението на Мартина расте по-бързо. И ще мислиш така, докато не погледнеш мерните единици. Това е в милиметри на ден, докато данните за растението на Хана са в сантиметри на седмица. За да ги сравним едно с друго, трябва да преобразуваме данните в еднакви мерни единици и за дължина, и за време. Нека ги преобразуваме, нека преобразуваме и двете в сантиметри на седмица. Можеш да опиташ да ги преобразуваш в милиметри на ден, или, предполагам, да ги преобразуваш в метри на година, трета група единици, но сантиметри на седмица изглежда логично, тъй като вече имаме скоростта на растението на Хана при – нека запиша това, Хана ще запиша като Н, нейното растение расте с 2 сантиметра на седмица. А после имаш Мартина, нейното растение расте средно с 3 милиметра на ден. Как да преобразуваме 3 милиметра на ден в сантиметри на седмица? Първо можем да преобразуваме милиметрите. Всъщност, нека първо преобразуваме дните в седмици. Колко дни има в една седмица? Една седмица има седем дни. Имаме колко са милиметрите на ден и ако искаме да знаем милиметрите на седмица, ще умножим милиметрите по 7 дни. Нека направя това. По 7 дни в една седмица. Това ще ни даде – това ще е равно на 3*7, което е равно на 21 милиметра за една седмица. Можеш да видиш, че мерните единици добре се съкращават и ти остават милиметри на седмица. Това е логично, 3 милиметра на ден, това се случва 7 пъти в една седмица, значи 21 милиметра на седмица. И после, когато помислиш, колко сантиметра са 21 милиметра? Просто трябва да си спомним, че 1 сантиметър е равен на 10 милиметра, така че ако искаме да преобразуваме в сантиметри, трябва да разделим на 10. Можем да кажем 1/10 от сантиметъра на милиметър и това ни дава – можем да го запишем по различни начини, но можем да запишем това – и дори тук мерните единици добре се съкращават – 21 делено на 10 е 2,1 сантиметра на седмица. Друг начин да разглеждаме това е да кажем, че 1 сантиметър е равен на 10 милиметра, или ако разделиш двете страни на 10, 1/10 от сантиметъра е равна на 1 милиметър, а ако 1 милиметър е равен на 1/10 от сантиметъра, тогава 21 милиметра просто ще е 21 по това, 21 по 1/10 е равно на 21 делено на 10, това са 2,1 сантиметра. И сега можем да сравним 2,1 сантиметра на седмица с 2 сантиметра на седмица. Оказва се, че когато сравниш с подходящите мерни единици, пак се оказва, че растението на Мартина расте малко по-бързо.