If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преобразуване на формули

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

В счетоводството анализът разходи-обем-печалба е полезен инструмент, който помага на мениджърите да прогнозират, как ще се отразят върху печалбата промяната в цените или обема на продажбите.
Нетният приход, NI, се изчислява с помощта на формулата NI=(SPVC)(V)FC, където SP е стойността на продажбите, VC е променливите разходи за единица, V е обемът на продажбите, а FC са фиксираните разходи.
Пренареди формулата, за да намериш обема на продажбите (V).
V=
Какъв е обемът на продажбите, V, на определен продукт с нетен доход от 5000 долара, като е дадена стойност на продажбите от 40 долара, променливи разходи от 15 долара и 1000 долара фиксирани разходи?
Закръгли отговора си, ако е необходимо, до най-близкото цяло число.
V=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Заседна ли?
Заседна ли?