If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преобразуване на формули

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

В счетоводството анализът разходи-обем-печалба е полезен инструмент, който помага на мениджърите да прогнозират, как ще се отразят върху печалбата промяната в цените или обема на продажбите.
Нетният приход, N, I, се изчислява с помощта на формулата N, I, equals, left parenthesis, S, P, minus, V, C, right parenthesis, left parenthesis, V, right parenthesis, minus, F, C, където S, P е стойността на продажбите, V, C е променливите разходи за единица, V е обемът на продажбите, а F, C са фиксираните разходи.
Пренареди формулата, за да намериш обема на продажбите left parenthesis, V, right parenthesis.
V, equals
Какъв е обемът на продажбите, V, на определен продукт с нетен доход от 5000 долара, като е дадена стойност на продажбите от 40 долара, променливи разходи от 15 долара и 1000 долара фиксирани разходи?
Закръгли отговора си, ако е необходимо, до най-близкото цяло число.
V, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?