If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху събиране и изваждане на многочлени с две променливи

Събирането и изваждането на многочлени се отнася изцяло до обединяването на подобните членове. Когато членовете имат две променливи, става малко по-трудно да се намерят подобните членове. В тази статия разглеждаме няколко примера и ти даваме шанс да упражниш знанията си самостоятелно.
При събирането и изваждането на многочлени основно се използва обединяване на подобните членове. Многочлените в този урок имат по две променливи, което прави намирането на подобните членове малко по-трудно.

Пример 1

Приведи в нормален вид.
left parenthesis, minus, 7, d, cubed, minus, 5, d, cubed, f, cubed, minus, 3, f, cubed, right parenthesis, minus, left parenthesis, 8, d, cubed, plus, 4, d, cubed, f, cubed, plus, 2, f, cubed, right parenthesis
Напиши го без скобите:
start color #11accd, minus, 7, d, cubed, minus, 5, d, cubed, f, cubed, minus, 3, f, cubed, end color #11accd, start color #ca337c, minus, 8, d, cubed, minus, 4, d, cubed, f, cubed, minus, 2, f, cubed, end color #ca337c
Групирай подобните членове:
left parenthesis, start color #11accd, minus, 7, d, cubed, end color #11accd, start color #ca337c, minus, 8, d, cubed, end color #ca337c, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #11accd, minus, 5, d, cubed, f, cubed, end color #11accd, start color #ca337c, minus, 4, d, cubed, f, cubed, end color #ca337c, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #11accd, minus, 3, f, cubed, end color #11accd, start color #ca337c, minus, 2, f, cubed, end color #ca337c, right parenthesis
Опрости:
minus, 15, d, cubed, minus, 9, d, cubed, f, cubed, minus, 5, f, cubed

Пример 2

Приведи в нормален вид.
left parenthesis, u, squared, plus, 5, u, squared, v, plus, 4, u, v, squared, right parenthesis, minus, left parenthesis, u, squared, plus, 5, u, squared, v, squared, plus, 4, u, v, right parenthesis
Напиши го без скобите:
start color #11accd, u, squared, plus, 5, u, squared, v, plus, 4, u, v, squared, end color #11accd, start color #ca337c, minus, u, squared, minus, 5, u, squared, v, squared, minus, 4, u, v, end color #ca337c
Групирай подобните членове:
left parenthesis, start color #11accd, u, squared, end color #11accd, start color #ca337c, minus, u, squared, end color #ca337c, right parenthesis, start color #11accd, plus, 5, u, squared, v, plus, 4, u, v, squared, end color #11accd, start color #ca337c, minus, 5, u, squared, v, squared, minus, 4, u, v, end color #ca337c
Опрости:
minus, 5, u, squared, v, squared, plus, 5, u, squared, v, plus, 4, u, v, squared, minus, 4, u, v
Искаш ли да видиш друг пример? Виж това видео.

Упражнение

Задача 1
  • Електричен ток
Приведи в нормален вид.
left parenthesis, minus, 2, x, start superscript, 4, end superscript, plus, 7, x, squared, y, minus, 7, right parenthesis, plus, left parenthesis, minus, 9, x, cubed, plus, 7, x, y, plus, 7, right parenthesis

Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.