If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 10: Полиномни изрази, уравнения и функции

За този раздел

Тази тема обхваща:

  • Събиране, изваждане и умножение на полиномни изрази
  • Разлагане на полиномни изрази като произведение от линейни множители
  • Деление на полиномни изрази
  • Доказване на полиномни тъждества
  • Решаване на полиномни уравнения и намиране на нулите на полиномни функции
  • Чертане на полиномни функции
  • Симетрия на функции
Провери разбирането си върху Полиномни изрази, уравнения и функции с тези NaN въпроса.