If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разлагане на квадратни изрази: водещ коефициент = 1

Научи как да разлагаш квадратни изрази като произведение на два линейни бинома. Например x²+5x+6=(x+2)(x+3).

Какво трябва да знаеш за този урок

Разлагането на многочлени е представянето им като произведение от два или повече многочлена. Това е обратното на процеса на умножение на многочлени. Ако искаш да научиш повече за това, виж предишния урок за намиране на общи делители.

Какво ще научиш в този урок

В този урок ще научиш как да разлагаш многочлен от вида x2+bx+c като произведение на два двучлена.

Преговор: Умножение на двучлени

Нека разгледаме израза (x+2)(x+4).
Можем да намерим произведението чрез прилагане на разпределителното свойство няколко пъти.
(x+2)(x+4)=(x+2)(x)+(x+2)(4)=x2+2x+4x+8=x2+6x+8
Следователно имаме, че (x+2)(x+4)=x2+6x+8.
От това виждаме, че x+2 и x+4 са множители на x2+6x+8, но как ще ги намерим, ако не започнем с тях?

Разлагане на тричлени

Можем да обърнем процеса на умножение на двучлени, показан по-горе, за да разложим тричлена (който е многочлен с 3 члена).
С други думи, ако започнем с многочлена x2+6x+8, можем да използваме разлагане, за да го запишем като произведение на два двучлена (x+2)(x+4).
Нека да разгледаме няколко примера, за да видиш как се прави това.

Пример 1: Разлагане на x2+5x+6

За да разложим x2+5x+6, първо трябва да намерим две числа, произведението от които е 6 (постоянно число) и чийто сбор е 5 (коефициентът x).
Тези две числа са 2 и 3, тъй като 23=6 и 2+3=5.
След това можем да добавим всяко едно от тези числа към x, за да оформим двата делителя-двучлени: (x+2) и (x+3).
Да обобщим: ние разложихме тричлена както следва:
x2+5x+6=(x+2)(x+3)
Можем да проверим разлагането чрез умножаване на двата двучлена:
(x+2)(x+3)=(x+2)(x)+(x+2)(3)=x2+2x+3x+6=x2+5x+6
Произведението на x+2 и x+3 наистина е x2+5x+6. Нашето разлагане е правилно!

Провери знанията си

1) Разложи x2+7x+10.
Избери един отговор:

2) Разложи x2+9x+20.

Нека да разгледаме още няколко примера и да видим какво можем да научим от тях.

Пример 2: Разлагане на x25x+6

За да разложим x25x6, нека първо намерим две числа, произведението от които е 6, и чийто сбор е 5.
Тези две числа са 2 и 3, тъй като (2)(3)=6 и (2)+(3)=5.
След това можем да добавим всяко едно от тези числа към x, за да оформим двата двучленни делителя: (x+(2)) и (x+(3)).
Разлагането е дадено по-долу:
x25x+6=(x+(2))(x+(3))=(x2)(x3)
Начин на разлагане: Обърни внимание, че и двете числа, необходими за разлагането на x25x+6 са отрицателни (2 и 3). Това е така, защото тяхното произведение трябва да бъде положително (6), а техният сбор трябва да бъде отрицателен (5).
По принцип, когато разлагаме x2+bx+c, ако c е положително и b е отрицателно, то и двата делителя ще бъдат отрицателни!

Пример 3: Разлагане на x2x6

Можем да запишем x2x6 като x21x6.
За да разложим x21x6, нека първо намерим две числа, които като се умножат, дават 6, и като се сумират, дават 1.
Тези две числа са 2 и 3, тъй като (2)(3)=6 и 2+(3)=1.
След това можем да добавим всяко едно от тези числа към x, за да оформим двата двучленни делителя: (x+2) и (x+(3)).
Разлагането е дадено по-долу:
x2x6=(x+2)(x+(3))=(x+2)(x3)
Начини на разлагане: Обърни внимание, че за да разложим x2x6, имаме нужда от едно положително число (2) и едно отрицателно число (3). Това е така, защото тяхното произведение трябва да бъде отрицателно (6).
По принцип, когато разлагаме x2+bx+c, ако c е отрицателно, тогава единият делител ще бъде положителен, а другият - отрицателен.

Обобщение

По принцип, за да разложим един тричлен от вида x2+bx+c, трябва да намерим делителите на c, чийто сбор е b.
Да предположим, че тези две числа са m и n, така че c=mn и b=m+n, тогава x2+bx+c=(x+m)(x+n).

Провери знанията си

3) Разложи x28x9.

4) Разложи x210x+24.

5) Разложи x2+7x30.

Защо това върши работа?

За да разберем защо този метод на разлагане действа, нека да се върнем към първоначалния пример, в който разложихме x2+5x+6 като (x+2)(x+3).
Ако се върнем и умножим двата двучленни множителя, можем да видим какво влияние оказват 2 и 3 върху оформянето на произведението x2+5x+6.
(x+2)(x+3)=(x+2)(x)+(x+2)(3)=x2+2x+3x+23=x2+(2+3)x+23
Виждаме, че коефициентът на члена x е сумата от 2 и 3 и константният член е произведение на 2 и 3.

Метод на разлагане чрез произведение на сборове

Нека да повторим това, което току-що направихме с (x+2)(x+3) за (x+m)(x+n):
(x+m)(x+n)=(x+m)(x)+(x+m)(n)=x2+mx+nx+mn=x2+(m+n)x+mn
За да обобщим този процес, получаваме следното уравнение:
(x+m)(x+n)=x2+(m+n)x+mn
Това се нарича метод на разлагане чрез произведение на сборове.
Това показва защо щом изразим тричлена x2+bx+c като x2+(m+n)x+mn (чрез намиране на двете числа m и n, така че b=m+n и c=mn), можем да разложим този тричлен като (x+m)(x+n).

Въпрос за размисъл

6) Може ли този метод да се използва за разлагането на 2x2+3x+1?
Избери един отговор:

Кога можем да използваме този метод, за да разлагаме?

По принцип методът на разлагане чрез произведение на сборове е приложим само тогава, когато можем да представим тричлена като (x+m)(x+n) за някои цели числа m и n.
Това означава, че водещият член на тричлена трябва да бъде x2 (а не например 2x2), за да може изобщо да се помисли за този метод. Това е така, защото произведението на (x+m) и (x+n) винаги ще бъде полином с водещ член x2.
Но не всички тричлени с x2 като водещ член могат да бъдат разложени. Например x2+2x+2 не може да бъде разложен, защото няма две цели числа, чиято сума е 2 и чието произведение е 2.
В бъдещи уроци ще научим повече начини за разлагане на повече видове многочлени.

Задачи с повишена трудност

7*) Разложи x2+5xy+6y2.

8*) Разложи x45x2+6.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.