If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разлагане на квадратни изрази: водещ коефициент ≠ 1

Научи как да разлагаш квадратни изрази като произведение на два линейни бинома. Например 2x²+7x+3=(2x+1)(x+3).

Какво трябва да знаеш преди този урок

Методът на групиране може да се използва за разлагане на многочлени с 4 члена, като изнесем общите членове на няколко пъти. Ако това е нещо ново за теб, ще ти е от полза да разгледаш нашия урок Въведение към разлагане чрез групиране.
Преди да продължиш, ти препоръчваме също така да прегледаш урока за разлагане на квадратни изрази с водещ коефициент 1.

Какво ще научиш в този урок

В този урок ще използваме групиране, за да разложим квадратен израз с водещ коефициент, различен от 1, като 2x2+7x+3.

Пример 1: Разлагане на 2x2+7х+3

Тъй като водещият коефициент в израза (2x2+7x+3) е 2, не можем да го разложим чрез метода с произведение от сборове.
Вместо това, за да разложим 2x2+7x+3, трябва да намерим две цели числа, произведението на които е 23=6 (водещият коефициент, умножен по константния член), и сборът им е 7 (коефициентът на x).
Тъй като 16=6 и 1+6=7, двете числа са 1 и 6.
Тези две числа ни подсказват как да разбием члена x в първоначалния израз. Така че можем да преобразуваме нашия многочлен така 2x2+7x+3=2x2+1x+6x+3.
Сега можем да използваме групиране, за да разложим многочлена:
=  2x2+1x+6x+3 =(2x2+1x)+(6x+3)Групирай членовете  =x(2x+1)+3(2x+1)Намери НОД  =x(2x+1)+3(2x+1)Общ делител! =(2x+1)(x+3)Изнеси 2x+1
Разложеният вид е (2x+1)(x+3).
Можем да проверим нашата работа, като покажем, че при обратно умножение отново се получава 2x2+7x+3.

Обобщение

По принцип можеш да използваш следните стъпки, за да разложиш квадратен израз от вида ax2+bx+c:
  1. Започни, като намериш две числа, чието произведение е ac и чийто сбор е b.
  2. Използвай тези числа, за да разделиш члена, който съдържа x.
  3. Използвай групиране, за да разложиш квадратния израз.

Провери знанията си

1) Разложи 3x2+10x+8.
Избери един отговор:

2) Разложи 4x2+16x+15.

Пример 2: Разлагане на 6x25x4

За да разложим 6x25x4, трябва да намерим две цели числа с произведение 6(4)=24 и сума 5.
Тъй като 3(8)=24 и 3+(8)=5, числата са 3 и 8.
Сега можем да запишем члена 5x като сума от 3x и 8x и да използваме групиране, за да разложим многочлена:
= 6x2+3x8x4(1)=(6x2+3x)+(8x4)Групирай членовете(2)=3x(2x+1)+(4)(2x+1)Намери най-големият общ множител(3)=3x(2x+1)4(2x+1)Опрости(4)=3x(2x+1)4(2x+1)Общ множител!(5)=(2x+1)(3x4)Изнеси пред скоби (2x+1)
Разложеният вид е (2x+1)(3x4).
Можем да проверим нашата работа, като покажем, че при обратното умножение се получава 6x25x4.
Обърни внимание: В стъпка (1) по-горе, забележи, че понеже третият член е отрицателен, един "+" е вмъкнат между групите, за да запази израза еквивалентен на първоначалния израз. Също така в стъпка (2) беше необходимо да намерим отрицателен най-голям общ множител от втората група, за да намерим общия множител (2x+1). Внимавай със знаците!

Провери знанията си

3) Разложи 2x23x9.
Избери един отговор:

4) Разложи 3x22x5.

5) Разложи 6x213x+6.

Кога е полезен този метод?

Ясно е, че методът е полезен за разлагане на квадратни изрази от вида ax2+bx+c, дори и когато a1.
Но не винаги е възможно квадратният израз от този вид да се разложи чрез нашия метод.
Например да вземем израза 2x2+2x+1. За да го разложим, трябва да намерим две цели числа с произведение 21=2 и сума 2. Колкото и да опитваш, няма да намериш две такива цели числа.
Следователно нашият метод не действа за 2x2+2x+1 и за куп други квадратни изрази.
Полезно е да се помни обаче, че ако този метод не дава резултат, това означава, че изразът не може да бъде разложен като (Ax+B)(Cx+D), където A, B, C и D са цели числа.

Защо този метод действа?

Нека да анализираме по-задълбочено това защо този метод изобщо има успех. Ще трябва да използваме цял куп букви за целта, но моля имай търпение!
Да предположим, че общият квадратен израз ax2+bx+c може да се разложи като (Ax+B)(Cx+D) с целите числа A, B, C и D.
Когато разкрием скобите, получаваме квадратния израз (AC)x2+(BC+AD)x+BD.
Тъй като този израз е еквивалентен на ax2+bx+c, съответстващите коефициенти в двата израза трябва да бъдат равни! Това ни дава следната връзка между всички неизвестни букви:
(ACa)x2+(BC+ADb)x+(BDc)
Сега нека да определим m=BC и n=AD.
(ACa)x2+(BCm+ADnb)x+(BDc)
Според това определение...
m+n=BC+AD=b
и
mn=(BC)(AD)=(AC)(BD)=ac
И така BC и AD са двете цели числа, които винаги търсим, когато използваме този метод на разлагане!
След намирането на m и n следващата стъпка в метода е да представим (b), коефициентът пред x, според m и n и да разложим, като използваме групиране.
Да, ако представим членът, съдържащ x, (BC+AD)x, като (BC)x+(АD)x, ще можем да използваме групиране, за да преобразуваме нашия израз обратно в (Ax+B)(Cx+D).
Нека обобщим, в този раздел ние...
  • започнахме с общия развит израз ax2+bx+c и неговото общо разлагане (Ax+B)(Cx+D),
  • успяхме да намерим две числа m и n, които са такива, че mn=ac и m+n=b (направихме това, като дефинирахме m=BC и n=AD),
  • представихме съдържащия x член, bx, като mx+nx и успяхме да разложим развития израз обратно до (Ax+B)(Cx+D).
Този процес показва защо ако един израз наистина може да бъде разложен като (Ax+B)(Cx+D), с нашия метод гарантирано ще открием това разлагане.
Благодаря за издръжливостта!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.