If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графики на многочлени: Предизвикателни задачи

Решаване на предизвикателни задачи, които установяват връзката между характеристиките на даден многочлен и неговата графика.

Какво трябва да знаеш, преди да започнеш този урок

Какво ще направиш в този урок

Сега, когато вече сме учили за характеристиките на графиките на полиномните функции, нека използваме това знание на практика!
В тези задачи уравненията на полиномите не са дадени напълно. По този начин ни принуждават да се съсредоточим върху една специфична характеристика на графиката на полинома.
Успех!
1*) Кое от следните може да бъде графиката на y, equals, a, x, cubed, plus, b, x, squared, plus, c, x, plus, 2, при което a, b и c са реални числа?
Избери един отговор:

2*) Кое от следните може да е графиката на y, equals, minus, 2, x, start superscript, 5, end superscript, plus, p, left parenthesis, x, right parenthesis при което p, left parenthesis, x, right parenthesis е четвърта степен полином?
Избери един отговор:

3*) Кое от следните може да бъде графиката на y, equals, k, left parenthesis, x, minus, 2, right parenthesis, start superscript, m, end superscript, left parenthesis, x, plus, 1, right parenthesis, start superscript, n, end superscript където k е реално число, m е четно цяло число и n е нечетно цяло число?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.