If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графики на многочлени: Предизвикателни задачи

Решаване на предизвикателни задачи, които установяват връзката между характеристиките на даден многочлен и неговата графика.

Какво трябва да знаеш, преди да започнеш този урок

Какво ще направиш в този урок

Сега, когато вече сме учили за характеристиките на графиките на полиномните функции, нека използваме това знание на практика!
В тези задачи уравненията на полиномите не са дадени напълно. По този начин ни принуждават да се съсредоточим върху една специфична характеристика на графиката на полинома.
Успех!
1*) Кое от следните може да бъде графиката на y=ax3+bx2+cx+2, при което a, b и c са реални числа?
Избери един отговор:

2*) Кое от следните може да е графиката на y=2x5+p(x) при което p(x) е четвърта степен полином?
Избери един отговор:

3*) Кое от следните може да бъде графиката на y=k(x2)m(x+1)n където k е реално число, m е четно цяло число и n е нечетно цяло число?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.