Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Четни и нечетни функции: определяне от графика и таблични данни

Задача

Функцията f е дефинирана със следната таблица:
x42024
f(x)23132
Въз основа на таблицата определи дали функцията f е четна, нечетна, или нито едно от двете.
Избери един отговор: