Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Раздел 10: Полиномни изрази, уравнения и функции

За този раздел

Тази тема обхваща:

  • Събиране, изваждане и умножение на полиномни изрази
  • Разлагане на полиномни изрази като произведение от линейни множители
  • Деление на полиномни изрази
  • Доказване на полиномни тъждества
  • Решаване на полиномни уравнения и намиране на нулите на полиномни функции
  • Чертане на полиномни функции
  • Симетрия на функции
Провери разбирането си върху Полиномни изрази, уравнения и функции с тези NaN въпроса.