If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 10: Полиномни изрази, уравнения и функции

За този раздел

Тази тема обхваща: - Събиране, изваждане и умножение на полиномни изрази - Разлагане на полиномни изрази като произведение от линейни множители - Деление на полиномни изрази - Доказване на полиномни тъждества - Решаване на полиномни уравнения и намиране на нулите на полиномни функции - Чертане на полиномни функции - Симетрия на функции
Провери разбирането си върху Полиномни изрази, уравнения и функции с тези %(num)s въпроса.