Основно съдържание

Квадратни уравнения и функции

Учи
Провери знанията си относно Квадратни уравнения и функции с тези 23 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Решаването на квадратни уравнения - Чертане на квадратни функции - Характеристики на квадратните функции - Текстови задачи с квадратни уравнения/функции - Системи от квадратни уравнения - Квадратни неравенства