If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгебра (цялото съдържание)

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 9

Урок 9: Начин на записване и характеристики на квадратната функция

Преговор за чертане на квадратни функции

Графиката на квадратна функция е парабола, която е крива с формата на "u". В този урок ще направиш преговор на това как да чертаеш квадратни функции.
Графиката на една квадратна функция е парабола, която е крива с формата "u":
В този урок разглеждаме как да построяваме графики на квадратни функции.
Искаш да научиш какво е парабола? Виж това видео.

Пример 1: Вид с отделен точен квадрат ("параболичен" вид)

Построй графиката на уравнението.
y, equals, minus, 2, left parenthesis, x, plus, 5, right parenthesis, squared, plus, 4

Уравнението е във вид с отделен точен квадрат ("параболичен" вид).
y, equals, start color #e07d10, a, end color #e07d10, left parenthesis, x, minus, start color #11accd, h, end color #11accd, right parenthesis, squared, plus, start color #1fab54, k, end color #1fab54
Този вид разкрива върха, left parenthesis, start color #11accd, h, end color #11accd, ;, start color #1fab54, k, end color #1fab54, right parenthesis, който в нашия случай е в точката left parenthesis, minus, 5, ;, 4, right parenthesis.
То разкрива също дали параболата се отваря нагоре или надолу. Тъй като start color #e07d10, a, end color #e07d10, equals, minus, 2, параболата е отворена надолу.
Това е достатъчно, за да започнем да построяваме графиката.
Непълна графика на y=-2(x+5)^2+4
За да довършим графиката, трябва да намерим друга точка от кривата.
Нека заместим x, equals, minus, 4 в уравнението.
y=2(4+5)2+4=2(1)2+4=2+4=2\begin{aligned} y&=-2(-4+5)^2+4\\\\ &=-2(1)^2+4\\\\ &=-2+4\\\\ &=2 \end{aligned}
Следователно друга точка от параболата е left parenthesis, minus, 4, ;, 2, right parenthesis.
Окончателна графика на y=-2(x+5)^2+4
Искаш ли друг пример? Виж това видео.

Пример: Вид, който не е "параболичен"

Построй графиката на функцията.
g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared, minus, x, minus, 6

Първо нека намерим нулите на функцията—тоест да намерим къде графиката y, equals, g, left parenthesis, x, right parenthesis пресича оста x.
g(x)=x2x60=x2x60=(x3)(x+2)\begin{aligned} g(x)&=x^2-x-6 \\\\ 0&=x^2-x-6 \\\\ 0&=(x-3)(x+2) \end{aligned}
Решенията ни са x, equals, 3 и x, equals, minus, 2, което означава, че точките left parenthesis, minus, 2, ;, 0, right parenthesis и left parenthesis, 3, ;, 0, right parenthesis са местата, в които параболата пресича оста x.
За да начертаем останалата част от параболата, трябва да намерим върха.
Параболите са симетрични, така че можем да намерим координатата x на върха, като осредним пресечните точки с оста x.
Средното число на -2 и 3 е 0,5, което е координатата x на върха.
С намерената координата x можем да намерим координатата y, като заместим в първоначалното уравнение.
g(0,5)=(0,5)2(0,5)6=0,250,56=6,25\begin{aligned} g(\blueD{0{,} 5})&=(\blueD{0{,} 5})^2-(\blueD{0{,} 5})-6 \\\\ &=0{,} 25-0{,} 5-6 \\\\ &=-6{,} 25 \end{aligned}
Върхът е в точката left parenthesis, 0, comma, 5, ;, minus, 6, comma, 25, right parenthesis и крайната ни графика изглежда по следния начин:
Графика на y=x^2-x-6
Искаш ли друг пример? Виж това видео.

Упражнение

Задача 1
  • Електричен ток
Построй графиката на уравнението.
y, equals, 2, left parenthesis, x, plus, 1, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 1, right parenthesis

Искаш ли още упражнения за построяване на графики на квадратни функции? Виж тези упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.