If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгебра (цялото съдържание)

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 9

Урок 3: Решаване на непълни квадратни уравнения

Решаване на непълни квадратни уравнения: стратегия

Задача

Пам решила едно квадратно уравнение. По-долу е показано решението ѝ.
В коя стъпка Пам е допуснала грешка?
(x+2)2=16x+2=4Стъпка 1x=2Стъпка 2\begin{aligned} (x+2)^2&=16 \\\\ x+2&=4&\text{Стъпка }1 \\\\ x&=2&\text{Стъпка }2 \end{aligned}
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?