If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Чужди корени в ирационални уравнения

Упражни се с няколко задачи преди да започнеш упражнението.

Въведение

В тази статия ще упражняваме някои задачи, които включват разсъждения по условията за получаване на чужди корени при решаване на ирационални уравнения. Можеш да пропуснеш примерите с корен трети, защото вероятно ще учиш за тях през следващата година.

Задача за упражнение 1

Калеб трябва да намери х от следното уравнение.
x, equals, square root of, x, plus, 2, end square root, plus, 7
Първите му стъпки са дадени по-долу.
x7=x+2(x7)2=(x+2)2x214x+49=x+2\begin{aligned}x-7&=\sqrt{x+2}\\ \\ (x-7)^2&=(\sqrt{x+2})^2\\ \\ x^2-14x+49&=x+2 \end{aligned}
Необходимо ли е Калеб да провери отговорите си за странични решения?
Избери един отговор:

Задача за упражнение 2

Елена трябва да намери х от следното уравнение.
cube root of, 3, x, minus, 5, end cube root, plus, 2, equals, 7
Първите ѝ стъпки са дадени по-долу.
3x53=5(3x53)3=(5)33x5=125\begin{aligned}\sqrt[3]{3x-5}&=5\\ \\ \left(\sqrt[3]{3x-5}\right)^3&=(5)^3\\ \\ 3x-5&=125 \end{aligned}
Необходимо ли е Елена да провери отговорите си за странични решения?
Избери един отговор:

Задача за упражнение 3

Адисън решава уравнението по-долу, като първо повдига двете страни на уравнението на квадрат.
2, x, minus, 1, equals, square root of, 8, minus, x, end square root
Какви странични решения е получила Адисън?
x, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача за упражнение 4

Коя стойност на константата d дава странично решение x, equals, minus, 1 в следното уравнение?
square root of, 8, minus, x, end square root, equals, 2, x, plus, d
d, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text