If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 13: Рационални изрази, уравнения и функции

За този раздел

Тази тема обхваща: - Опростяване на рационални изрази - Умножение, деление, събиране и изваждане на рационални изрази - Рационални уравнения - Чертане на рационални функции (включително на хоризонтални и вертикални асимптоти) - Изобразяване с рационални функции - Рационални неравенства - Частично разлагане на дроб

Учи

Провери разбирането си върху Рационални изрази, уравнения и функции с тези %(num)s въпроса.