If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Рационални функции: нули, асимптоти и отстраними точки на прекъсване

Задача

h, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, x, squared, plus, 4, x, minus, 32, divided by, x, squared, minus, 8, x, plus, 16, end fraction
За всяка от следните стойности на x избери дали h има нула, вертикална асимптота или отстранима точка на прекъсване.
Нула
Вертикална асимптота
Отстранима точка на прекъсване
x, equals, minus, 8
x, equals, 4
Заседна ли?
Заседна ли?