If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графики на рационални функции

Задача

Нека f(x)=x25x14q(x), където q(x) е полином.
Коя от следните е възможна графика на y=f(x)?
Пунктираните линии обозначават асимптотите.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?