Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Раздел 13: Рационални изрази, уравнения и функции

За този раздел

Тази тема обхваща:

  • Опростяване на рационални изрази
  • Умножение, деление, събиране и изваждане на рационални изрази
  • Рационални уравнения
  • Чертане на рационални функции (включително на хоризонтални и вертикални асимптоти)
  • Изобразяване с рационални функции
  • Рационални неравенства
  • Частично разлагане на дроб

Учи

Провери разбирането си върху Рационални изрази, уравнения и функции с тези NaN въпроса.