If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение и деление на рационални изрази (разширено)

Задача

Умножи следните рационални изрази и опрости резултата.
12y+8yzy4+9y3z+20y2z2y216z26z+9=