If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгебра (цялото съдържание)

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 13

Урок 2: Опростяване на рационални изрази

Опростяване на рационални изрази: общи едночленни множители

Задача

Опрости следния рационален израз.
start fraction, 6, y, cubed, plus, 2, y, squared, divided by, 10, y, squared, end fraction, equals
За кои стойности на y изразът е неопределен?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?