If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгебра (цялото съдържание)

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 13

Урок 2: Опростяване на рационални изрази

Опростяване на рационални изрази: общи двучленни множители

Задача

Опрости следния рационален израз.
start fraction, k, squared, minus, 11, k, plus, 30, divided by, 9, k, squared, minus, 90, k, plus, 216, end fraction, equals
Кои стойности на k правят израза неопределен?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?