If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгебра (цялото съдържание)

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 13

Урок 2: Опростяване на рационални изрази

Опростяване на рационални изрази (разширено)

Задача

Опрости следния рационален израз.
start fraction, y, start superscript, 4, end superscript, plus, 5, y, squared, plus, 6, divided by, 4, y, start superscript, 5, end superscript, plus, 12, y, cubed, end fraction, equals
Кои реални стойности на y правят израза неопределен?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?