Основно съдържание

Раздел: Система от уравнения

Учи
Провери разбирането си върху Система от уравнения с тези 13 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Решения на линейни системи - Чертане на графики на линейни системи - Решаване на линейни системи алгебрично - Анализиране на броя решения на системи - Тестови задачи с линейни системи