If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна права, амплитуда и период (преговор)

Преговори основните характеристики на синусоидалните функции: средна права, амплитуда и период.

Какво е средна права, амплитуда и период?

Средната права, амплитудата и периодът са три характеристики на графиките на синусоидалните функции.
Средна права е хоризонталната права, която пресича графиката точно по средата между точката максимум и точката минимум.
Амплитуда е вертикалното разстояние между средната права и една от точките на екстремум.
Период е разстоянието между две последователни точки на максимум или две последователни точки на минимум (тези разстояния трябва да са равни).
Искаш ли да научиш повече за средната права, амплитудата и периода? Виж това видео.

Намиране на характеристики на функция от графика

Като имаме графиката на синусоидална функция, можем да я анализираме, за да намерим средната права, амплитудата и периода. Разгледай, например, следната графика.
Точката на максимум е (1;7), точката на минимум е (3;3), а другата точка на максимум е (5;7).
Хоризонтална права, която преминава точно между y=7 (максимална стойност) и y=3 (минималната стойност), е правата с уравнение y=5, следователно това е средната права.
Вертикалното разстояние между средната права и всяка от точките на екстремум е 2, следователно това е амплитудата.
Разстоянието между две последователни точки на максимум е 4, следователно това е периодът.
Задача 1
Какво е уравнението на средната права?
y=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж тези упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.