If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 14: Tригонометрични функции

За този раздел

Тази тема обхваща:

  • Определение с единична окръжност на тригонометрични функции
  • Тригонометрични тъждества
  • Графики на синусоидални и тригонометрични функции
  • Обратни тригонометрични функции и решаване на тригонометрични уравнения
  • Изобразяване с тригонометрични функции
  • Параметрични функции

Учи

  • Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Провери разбирането си върху Tригонометрични функции с тези NaN въпроса.