If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Единична окръжност в тригонометрията (преговор)

Преговори определенията на тригонометричните функции в единична окръжност.

Каква е дефиницията на тригонометричните функции чрез единичната окръжност?

Единичната окръжност ни позволява да разширим дефиниционното множество на синус и косинус до всички реални числа. Процесът на определяне на синус/косинус на който и да е ъгъл θ е както следва:
  1. Като тръгнеш от (1;0), движи се по единичната окръжност обратно на часовниковата стрелка, докато ъгълът, който се образува между твоята позиция, началото на координатната система и положителната ос x, стане равен на θ.
  2. sin(θ) е равен на координатата y на точката, в която се намираш ти, а cos(θ) е равен на нейната координатата x.
Останалите тригонометрични функции могат да се изчислят, като се използва тяхната връзка със синус и косинус.
Искаш ли да научиш повече за дефиницията на тригонометричните функции посредством единичната окръжност? Виж това видео.

Допълнение: Всички тригонометрични отношения в единичната окръжност

Използвай движещата се точка, за да видиш как отношенията се променят в зависимост от ъгъла.

Провери знанията си

Задача 1
sin(50)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.