If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгебра (цялото съдържание)

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 6

Урок 4: Моделиране с линейни неравенства

Анализ на структури с линейни неравенства

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

В една торба има повече зелени топки отколкото сини и има поне една синя топка.
Нека b представя броя на сините топки и нека g представя броя на зелените топки.
Сравни изразите 2, b и b, plus, g. Кое твърдение е вярно?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?