If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 6

Урок 4: Моделиране с линейни неравенства

Текстови задачи със системи от неравенства

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Участниците в отбора по плуване искат да си измият косите. В банята има по-малко от 5600 литра вода и най-много 2,5 литра шампоан.
70L+60S<5600 представлява броя на плувците с дълги коси L и броя на плувците с къси коси S, които могат да измият косите си с по-малко от 5600 литра вода.
0,02L+0,01S2,5 представлява броя на участниците с дълги коси и на тези с къси коси, които могат да измият косите си с най-много 2,5 литра шампоан.
В банята има ли достатъчно вода и шампоан за 8 участника в отбора с дълги коси и 7 участника с къси коси?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?