If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Действия с вектори (преговор)

Преговори основните действия с вектори и ги изпълни.

Какви са основните действия с вектори?

Събиранеleft parenthesis, a, start subscript, 1, end subscript, ;, b, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, plus, left parenthesis, a, start subscript, 2, end subscript, ;, b, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, equals, left parenthesis, a, start subscript, 1, end subscript, plus, a, start subscript, 2, end subscript, ;, b, start subscript, 1, end subscript, plus, b, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis
Изважданеleft parenthesis, a, start subscript, 1, end subscript, ;, b, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, minus, left parenthesis, a, start subscript, 2, end subscript, ;, b, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, equals, left parenthesis, a, start subscript, 1, end subscript, minus, a, start subscript, 2, end subscript, ;, b, start subscript, 1, end subscript, minus, b, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis
Произведение на вектор с числоk, dot, left parenthesis, a, ;, b, right parenthesis, equals, left parenthesis, k, dot, a, ;, k, dot, b, right parenthesis
При сбор на вектори събираме съответните координати. При разлика на вектори изваждаме съответните координати.
Искаш ли да научиш повече за събирането и изваждането на вектори? Виж това видео.
При умножение на вектор с число умножаваме числото по координатите на вектора.
Искаш ли да научиш повече за умножение на вектор по число? Виж това видео.

Задачи за упражнение 1: Събиране и изваждане на вектори

Задача 1.1
 • Електричен ток
u, with, vector, on top, equals, left parenthesis, 1, ;, minus, 5, right parenthesis
w, with, vector, on top, equals, left parenthesis, 8, ;, 4, right parenthesis
u, with, vector, on top, plus, w, with, vector, on top, equals, left parenthesis
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 2: Умножение на вектор с число

Задача 2.1
 • Електричен ток
w, with, vector, on top, equals, left parenthesis, minus, 1, ;, minus, 3, right parenthesis
6, w, with, vector, on top, equals, left parenthesis
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 3: Смесени действия

Задача 3.1
 • Електричен ток
u, with, vector, on top, equals, left parenthesis, minus, 1, ;, minus, 7, right parenthesis
w, with, vector, on top, equals, left parenthesis, 3, ;, 1, right parenthesis
2, u, with, vector, on top, plus, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, w, with, vector, on top, equals
left parenthesis
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.