Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Определяне на компонентите на вектор при дадени дължина и посока (за напреднали)

Намери компонентите на вектор, когато са дадени неговата дължина и посока. Ъгълът на посоката не е даден изрично.

Въведение

В следните две задачи по-долу се иска вектор, зададен чрез дължина и посока, да се представи чрез своите компоненти.
Но внимавай! За тези вектори не е даден ъгълът на посоката. Ще трябва да внимаваш какви стойности въвеждаш във функциите синус и косинус.

Задача 1

Вектор v е показан по-долу.
Намери компонентната форма на v.
Закръгли отговора до най-близката стотна.
v( 
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 ;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
) 

Задача 2

Вектор u е показан по-долу.
Каква е компонентната форма на u?
Закръгли отговора до най-близката стотна.
u( 
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 ;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
) 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.