Основно съдържание

Абсолютна стойност и частично определени функции

Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 600 точки за майсторство!

За този урок

Научи как да решаваш уравнения с абсолютна стойност и как да построяваш графиките на функции с абсолютна стойност.