Основно съдържание

Основи на алгебрата

За този урок

Тази тема е преглед на основните идеи и инструменти на алгебрата.