Основно съдържание

Изчисляване на изрази с две неизвестни: обикновени и десетични дроби

Вече изчислявахме изрази с две променливи. Сега е време да го направим с обикновени и десетични дроби.