Основно съдържание

Раздел: Експоненциален растеж и спад

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1000 точки за майсторство!

За този урок

Научи как да съставиш, да анализираш, да построиш графика и да тълкуваш прости показателни функции от вида f(x)=a*r^x.