Основно съдържание

Експоненциален растеж и спад

За този урок

Научи как да съставиш, да анализираш, да построиш графика и да тълкуваш прости показателни функции от вида f(x)=a*r^x.