If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:1:09

Намиране числена стойност на многочлен

Видео транскрипция

Изчисли 3x² – 8х + 7, ако х = -2. За да изчислим този израз, когато х = -2, във всички членове, които съдържат х, трябва да заместим х с -2. Тук вместо 3x² ще имаме 3(-2)², след това вместо -8х имаме -8(-2) + 7. И какво ще ни даде това? Имаме 3(-2)². В скобите имаме просто +4. Отрицателно по отрицателно е положително. 8(-2) е равно на -16; плюс 7. И така, 3 по 4 е 12. От него изваждаш минус 16. Да извадиш минус 16 е същото, като да прибавиш плюс 16. Така че това е 12 плюс 16 плюс 7. 12 плюс 16 е 28. И след това, ако прибавиш 7 към 28, получаваш 35.