Основно съдържание

Текстови задачи с линейни зависимости

Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за майсторство!

За този урок

Решавай различни текстови задачи, които включват зависимости от реалността, които могат да бъдат представени с линейни уравнения или функции.