Основно съдържание

Решаване на уравнения

За този урок

Научи как да решаваш линейни уравнения с едно неизвестно. Например реши 2(x+3)=(4x-1)/2+7.