Основно съдържание

Решаване на уравнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1500 точки за майсторство!

За този урок

Научи как да решаваш линейни уравнения с едно неизвестно. Например реши 2(x+3)=(4x-1)/2+7.