Основно съдържание

Преговор уравнения с решения от множество стъпки

За да решим дадено уравнение, намираме стойността на променливата, която прави уравнението вярно. За по-сложни уравнения този процес може да отнеме няколко стъпки.