Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:09

Видео транскрипция

След като вече сме наясно защо правим нещо от двете страни на уравнение, нека видим дали можем да го приложим в някои уравнения и да намерим неизвестното. Нека кажем, че имаме х плюс 7 е равно на 10, и искаме да намерим неизвестното х. Този запис казва, че нещо плюс седем е равно на десет и вероятно можеш да изчислиш това наум, но ако искаш да сме малко по-систематични, ще си кажеш, че отляво искаме да е само х. Е, добре, ако искам х отляво, значи искам да се отърва от 7. Искам да извадя 7 от лявата страна, но ако искам да запазя равенството тук, каквото и да правя отляво, трябва да го направя и отдясно. Ако се върнем на везните – искаме да запазим везните в равновесие, за да може лявата част да остане равна на дясната. И това, което остава отляво е х – седмиците се задраскват – което става равно на 10 минус 7, което е равно на 3, тоест това неизвестно тук е 3. Може да провериш – 3 плюс 7 наистина е равно на 10. Да опитаме още едно. Да кажем, че а минус 5 е равно на -2. Това е малко по-интересно, заради всички тези отрицателни числа тук, но можем да използваме абсолютно същата логика. Искаме само "а" тук отляво, тоест трябва някак да се отървем от това -5. Най-добрият начин да се отървем от -5 е да прибавим 5 към него. Това и ще направя. Добавям 5 отляво. Но ако искам лявата част да остане равна на дясната, каквото и да правя отляво, трябва да го направя и отдясно. Затова ще прибавя 5 и отдясно. Отляво ми остава а, -5 и 5 се задраскват. Отдясно, което ще е равно на лявата част, защото направих едно и също нещо от двете страни, имаме -2 плюс 5, което е равно на 3. Тоест "а" е равно на 3. И отново можеш да провериш. 3 минус 5 наистина е -2.