Основно съдържание
Уравнението в две стъпки е алгебрично уравнение, за което трябват две стъпки, за да бъде решено. Уравнението е решено, когато получиш от едната страна на знака за равно само променливата, без никакво число пред нея.
Сортирай по: