Основно съдържание

Решаване на неравенства

За този урок

Научи как да решаваш линейни неравенства с едно неизвестно. Например реши -3(x+1)>2x-7. Научи как да решаваш сложни неравенства. Например реши 2x+1>3 и -x-5<4.