Основно съдържание
Една система от две неравенства е неравенство, което обединява две прости такива. Тази статия предлага преглед на това как се построяват графики и се решават системи от две неравенства.